Vykort från Vislanda 

 

Vislanda Hotell och järnvägstorget

Hotellet byggdes 1868 till öppnandet av järnvägen, har ända sedan dess innehållit hotell och restaurangrörelse. I dag heter det Vislanda Wärdshus och fungerar som lunchrestaurang och festlokal.
På de flesta korten skymtar järnvägsstationen i vänstra kanten.

I lilla huset till höger om hotellet fanns fram till 1960-talet Johnssons Kafé och Frimans Herrekipering. 

 

Järnvägstationen till vänster mellan träden, hotellet rakt fram
 
 
  Datering på kortet 1907
 
Vykortet från 1920-talet, el och telefonstolpar syns på kortet
 

 
  Hotellet är här lite ombyggt, takpannor, och endast en skorsten på taket förmodligen är centralvärme installerat, samt ett fönster mindre på andra våningen
 
Verandan på framsidan är ombyggd, gatan har fått refuger och stenbeläggning i kurvan
 
 

 
Verandan tillbyggd igen, kortet från slutet av 50-talet, posten finns kvar i huset till höger
 
  Husebyvägen med bankhuset i bakgrunden
   

 

 

Till och med hotellets trädgård finns på vykort
 
Samma bild som vänster men nytryckt kort
 
 
 
 
   

 

   

 

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Tillbaka till huvudsidan