Vykort från Vislanda 

 

Västra och Östra skolan

Kyrkskolan och Centralskolan

En stor och pampigt hus uppfördes som folkskola vid korsningen Storgatan Kyrkovägen på 1910-talet.
 

 
  Samma kort som det till vänster men kolorerat, obs hästskjutsen på vägen
 
 

 
 
 
Östra folkskolan, inte fullt så pampig byggnad som västra. Huset låg på tomten där Oljeshejkerna Johnssons har sin bensinmack idag.
 
 
Kyrkskolan eller Lindås skola, byggnaden till höger användes som skola in på 1960-talet
 
 
Centralskolan invigdes 1952 samtidigt så lades västra och östra skolorna ned.
 
Tillbaka till huvudsidan