Udda vykort från Vislanda 
 

Det finns ett antal lite udda kort med motiv från Vislanda, ibland undrar man varför de ens trycktes. Men smaken har säkert ändrats genom åren och korten kanske inte betraktades fullt konstiga då när de gjordes som det verkar för dagens betraktare.

 

 
En man gående på en skogsväg med texten Vislanda...!
 
 En skogsväg som försvinner i fjärran...
 
   
   
   
 
Tillbaka till huvudsidan