Då och Nu 

Lite bilder från några platser i Vislanda som visar hur det såg ut en gång och hur det ser ut något senare.

Kyrkan

Vislanda kyrka
 Kyrkan är från 1794 och är den andra, det fanns tidigare minst en träkyrka på annan plats, nämligen intill det som idag kallas "gamla prästgården".
Nya kyrkan byggdes i Lindås en by högt belägen, vid ett vägskäl mera mitt i socknen. Här byggdes affär och flera stora hus och med tiden den nya prästgården.
I dag ligger detta två km från samhället, lite avsides kan man tycka, men då måste man tänka på att det var det var kyrkan som var först, och att ända fram till dess att järnvägen kom, fanns det inget annat än betesmark där samhället i dag ligger.
Vykortet till vänster är från ca: 1900 

Järnvägsstationen

Vislanda station anlades 1869 i "Höntörpahöla", ett sankt kärr i västra utkanten av byn Hönetorp, ingen ideal plats kanske, men järnvägen behövde plan mark för att bygga en station på, och kan det varit så att markägaren skänkte eller sålde billigt just den här marken till staten.
När väl stationen var klar dröjde det inte länge förrän andra flyttade sin verksamhet hit, handlare öppnade affärer och ett järnvägshotell byggdes. En ny landsväg från Ljungby tillkom på 1870-talet och bidrog till utvecklingen. Järnvägslinjer från Karlshamn och Bolmen byggdes och Vislanda blev en riktig järnvägsknut.
Nyare station byggdes på slutet av 1960-talet och den fanns kvar med bemanning in på 1990-talet då stationen blev fjärrblockerad och därmed behövdes ingen personal.

17 april 1982
Fotot används med tillstånd av Jonny Saljefeldt

Samma ställe 4 april 2010

Hotellet

 

Hotellet vykort till vänster 1925 - 1930, till höger foto 1999.
Hotellet byggdes 1868 till öppnandet av järnvägen, har ända sedan dess innehållit hotell och restaurangrörelse. I dag heter det Vislanda Värdshus och fungerar mestadels som lunchrestaurang och festlokal.
I huset till höger fanns fram till 1960-talet Johnssons Kafé och Frimans Herrekipering.  Ingången till Frimans var på hörnet vilket är typiskt för många affärer i samhället. Detta förekommer även på andra håll och verkar i gamla dagar ha haft en betydelse av "offentlig ingång" på något sätt.
 

AB Gustav Bengtssons specerihandel

   
Gamla affären i hörnet av Östra järnvägsgatan och Husebyvägen, obs ingången på hörnet. Till höger i huset fanns herrfrisören Roland Frej och posten. I stora affärslokalen efter att Gustav Bengtsson flyttat hade Friman sitt skrädderi och klädaffär.
Nya affären som man flyttade till efter om- och tillbyggnad av ett bostadshus. Affären igång fram till mitten av 1960-talet, huset finns kvar än idag.
 

Ernst Nilssons Möbelaffär

Fastigheten byggd 1921, då var det möbelaffär till vänster och Café Näktergalen till höger.
 

Storgatan

Vykort från ca: 1946 och bilden från 1999. En mycket populär vy för många vykortsfotografer. Se vykortssidan.
 

vstorg.jpg (25925 bytes)

Kortet från före 1967, från vänster slaktare Karlssons kött och chark. Zini konditori mm. på högra sidan av gatan syns Håkanssons affär eller Ekbergs om man så vill, huset revs 1977. Bilden till höger på samma plats är från 1999.
 

   
 
   
 
   
 
   
                                            
Sigvard Hedlunds båda böcker. Första delen utkom 2001 och uppföljaren kom ut 2005.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

Tillbaka till huvudsidan