JÄRNVÄG

 

På dessa sidor har jag samlat ihop lite uppgifter och bilder som har med Vislanda och järnväg att göra.

Järnväg och Vislanda har alltid hört ihop, dagens samhälle skapades kring järnvägsstationen.
Även nu för tiden går det inte att undvika järnvägen, det går visserligen inte numera att åka med tågen sen stationen stängdes, och en undergång har vi fått så man behöver inte stå och vänta vid bommarna längre, men spåren delar fortfarande samhället mitt itu, och om man knappt hinner se tågen så hörs de fortfarande i alla fall. 

 

 

  En biljett från den gamla goda tiden då man kunde åka tåg till Vislanda.
    Vislanda järnvägsstation    
   

Lite historia kring stationsområdet

 
       
    KVBJ  
   

Bilder från smalspåret mellan Karlshamn och Bolmen.

 
         

Skrotningen


"Att samla fakta, är att famla sakta"
 

eller som det heter lokalt "möösen" 
Vislanda har en historia till gemensam med järnväg, och det är nästan det som är mest känt i kretsen av järnvägshistoriskt intresserade, nämligen skrotningen.
Eller som någon döpt det till "den yttersta växeln"

 

       

 

  

  A-Betong
 

Ytterligare en sak som länkar samman Vislanda med järnväg är denna industri

 
  Gudrun
 

Hur stormen Gudun drabbade södra stambanan vid Vislanda

     
   

Länkar
Halmstad Bolmens Järnvägs hemsida
Svenska järnvägs klubben
Historiskt  mycket om järnvägar

Tillbaka till huvudsidan

   
Synpunkter och kommentarer till dessa sidor

Maila till
 

 
       
   

Senast uppdaterad
2009-11-15