Vislanda Järnvägsstation


Stationen byggdes 1863 samtidigt som järnvägen Stockholm Malmö,

1872 tillkom smalspårslinjen från Karlshamn, denna fick 1878 en fortsättning väster ut till Bolmen.Vykort från ca 1950, ställverket revs vid ombyggnaden till dubbelspår. Stationshuset fanns kvar till 1970. Som mest totalt ca 100 anställda vid järnvägen.

Omlastning mellan smalspår och normalspår skedde i stor omfattning i omlastningsmagasin, med kran eller via överföringsramp där normalspårsvagnar lastades på en liten smalspårsvagn. Lokstall för två lok och vändskiva tillhörigt smalspåret fanns i södra delen av bangården.

Direkt anslutning till skrotningsplatsen fanns med treskenspår.

Transporterna bestod mest av sågverksprodukter, jordbruksprodukter

Tillbaka till järnvägssidan