KVBJ  Karlshamn Vislanda Bolmens Järnväg

 

 

Kort historia

KARTA

 

Denna järnväg byggdes som privatbana mellan Karlshamn och Wislanda, (KWJ) 1872, den invigdes av Oscar II och hade en spårvidd av 1067mm (3,5 engelska fot) och var 77,8 km. Banan var från början ett initiativ av några affärsmän i Karlshamn som ville få sina varor på ett billigt sätt till och från stambanan i Vislanda.

Fortsättningen mot Bolmen, öppnades 1878, denna del Wislanda Bolmens Järnväg, (WiBJ) mellan Vislanda vid södra stambanan och sjön Bolmen mellan Halmstad och Ljungby, hade som viktigaste frakter trävaror, huggen sten, och verkstadsprodukter. Järnvägen var tänkt som  en länk mellan sjön Bolmens omfattande pråmtrafik och skogsbygderna väster om Vislanda till stambanan och till hamnen i Karlshamn.

Efter att trafiken på Halmstad Bolmens Järnväg, (HBJ) kom igång i november1889, gick två tredjedelar av godstrafiken till hamnen i Halmstad istället. Detta bidrog till att WiBJ gick i konkurs 1899, efter anbud så gick banan över i KWJ:s ägo och det nya bolaget blev Karlshamn Vislanda Bolmens Järnväg, (KVBJ) 1908. HBJ var också med och lade bud men inte högt nog, annars kan man tycka att det hade varit det naturligaste, två bolag som trafikerade var sin lika lång del med Vislanda och stambanan som slutpunkt.

Hönshyllte Kvarnamåla Järnväg (HKJ) öppnades för trafik 20 oktober 1900, denna järnväg förband Norraryd på KVJ med Kvarnamåla på 1067-banan mellan Växjö och Tingsryd, (VTJ). HKJ försattes i konkurs 1903. 1913 köptes aktierna av WTJ för att sedan övertas av KVBJ 1932. Nedläggning 1965, spåren revs 1972.

En intressant detalj var att i Vislanda korsade smalspåret södra stambanan, inte med korsning i plan som fanns på andra ställen t.ex. i Åseda utan smalspåret gick under normalspåret genom en port.

KVBJ förstatligades 1943. Nedläggning av sträckan Halmstad Vislanda skedde 1 oktober 1966, och 1970 upphörde all persontrafik mellan Vislanda och Karlshamn. Viss godstrafik fortsatte dock mellan Ryd och Karlshamn fram till 1974.

 

rodgul2.gif

STATIONER och HÅLLPLATSER
mellan Karlshamn och Bolmen

Namn

km

H.ö.h

Namn

km

H.ö.h

Karlshamn - anslutning till BKB (Blekinge Kust Banor)

0

3

Hulevik / Huluvik / Hulvik

55,5

142

Asarum

3,9

30

Torne

63,3

142

Gungvala

7,1

31

Grimslöv

69,6

150

Svängsta

11,3

46

Vislanda / Wislanda Anslutning till Södra stambanan

77,8

161

Åkeholm

15,2

59

Banans högsta punkt  Ungnabygden

82,8

205

Hemsjö

20,0

85

Mörhult

84,4

184

Hovmansbygd

24,8

103

Åäng

88,3

168

Fridafors

29,3

113

Målaskog

92,6

167

Slattesmåla

31,7

130

Ryssby

98,9

138

Ryd

36,0

143

Tutaryd

106,5

151

Norraryd - förbindelse med HKJ till VTJ   

38,5

139

Ljungby  anslutning till SSJ Skåne Smålands Jvg.

113,9

136

Ålshult

43,6

143

Angelstad

124,7

132

Ulvö / Ulfö

51,5

140

Bolmen - förbindelse till Halmstad se vidare
HBJ:s hemsida

129,0

143

mellan Bolmen och Halmstad Ö  HBJ

Namn

km

H.ö.h

Namn

km

H.ö.h

Bolmen för mer historia se vidare HBJ:s hemsida

64,0

143,5

Ryaberg 26,6 81,4
Piksborg 59,4 143,0 Mahult 22,8 77,0
Byholma 54,1 144,0 Simlångsdalen 18,2 69,0
Åsen sidospår till Unnen 50,2 161,2 Marbäck 11,5 59,7
Lidhult 44,2 166,3 Skedala 7,4 47,0
Bökö 40,2 174,3 Skedalahed 5,1 38,7
Älmås 36,2 160,8 Halmstad Ö   ( Bolmen:s Halmstad) 0 4,5
Bygget 33,2 132,0      

mellan Norraryd  och Kvarnamåla

Namn

km

H.ö.h

Norraryd  

0

139

Blidingsholm 2,6 ?
Sjöryd 5,0 144,8
Urshult 9,4 141,5
Rösmåla 14,8 143,0
Kvarnamåla / Qvarnamåla 20,8 141,1

 

RULLANDE MATERIEL  

Loken på KWJ  - 1888

 Lok nr. Namn Tillverkare

Typ

År

Anmärkning

1

CARLSHAMN

Avonside engine Co   1872  

2

MÖRE

Avonside engine Co 1B 1873 senare nr 7

3

BLENDA

Avonside engine Co   1888 senare nr 10

4

ERIC DAHLBERG

Avonside engine Co

C

1873

senare nr 11
5

EDVARD MEYER

Kristinehamns mek.  22

C

1877

senare nr 12
6 LJUNGBY Kristinehamns mek   1877 senare nr 13
7 SVEN HELLERSTRÖM Kristinehamns mek   1879 senare nr 8

8

BLEKINGE

Kristinehamns mek

1B

1885 senare nr 9

9

SMÅLAND

Kristinehamns mek

C

1885

senare WiBJ 1

10

BLENDA

Avonside engine Co   1888 fd nr 3, senare KWJ 10

Loken på KWJ  1889 - 1905

 Lok nr. Namn Tillverkare

Typ

År

Anmärkning

1

         

2

         

3

         

4

         

5

  N & H 777

2B

1905

senare KVBJ 5

6

RYD

 N & H 451

1C

1896

senare KVBJ 6

7

MÖRE

Avonside engine Co

1B

1873 fd nr 2 senare KVBJ 7
8 SVEN HELLERSTRÖM Kristinehamns mek   1879 fd nr 7 senare KVBJ 8

9

BLEKINGE

Kristinehamns mek

1B

1885 fd nr 8

10

BLENDA

Avonside engine Co   1888 fd nr 3, senare KVBJ 10

11

ERIC DAHLBERG

Avonside engine Co

C

1873

fd nr 4 senare KVBJ 11

12

EDVARD MEYER

Kristinehamns mek.  22

C

1877

senare KVBJ 12

13

LJUNGBY Kristinehamns mek   1877 fd nr 6, senare KVBJ 13

    Loken på WiBJ

 Lok nr. Namn Tillverkare

Typ

År

Anmärkning

1

SMÅLAND

Kristinehamns mek C 1885 tidigare KWJ 9

2:1

SNAPPHANEN

Kristinehamns mek

 

1886

sålt 1904
2:2   N & H 779

2B

1905

senare KVBJ 2

3

C A HOLMBERG

N & H 377

1B

1893

senare KVBJ 3

4

FINNVEDEN

N & H 449

C

1896

senare ÖBlJ 8, SJ 4040 K2t, skrotad 1955

Loken på HKJ

 Lok nr. Namn Tillverkare

Typ

År

Anmärkning

1a

St SIGFRID

N & H 588

2B

1900

sålt 1912, SJ 4003, skrotad 1959

1b

  Ljunggrens Verkstad Ystad nr3

1B

1899 Utbytt med 1a 1912 fd. BKB 5

2

  N & H 788

1B

1905

SJ 4038 C8t W8t, skrotad 1954

Loken på KVBJ 1905 - 1943

 Lok nr. Namn Tillverkare

Typ

År

Anmärkning

1

SMÅLAND

Kristinehamns mek

C

1885

 fd. WiBJ 1

2

  N & H 779

2B  (2B1)

1905

 fd WiBJ 2:2, ombyggd 1941, SJ 4035 C5t, W2t, skrotad 1956

3

C A HOLMBERG

N & H 377

1B

1893

fd. WiBJ 3, SJ 4036 C6t, W7t, skrotad 1948

4

         

5

  N & H 777

2B

1905

fd. KWJ 5, SJ 4037 C7r W5t, skrotad 1953

6

RYD

 N & H 451

1C

1896

fd KWJ 6, skrotad 1938

7

MÖRE

Avonside engine Co 1B 1888 fd KWJ 7

8

SVEN HELLERSTRÖM Kristinehamns mek   1879 fd KWJ 8

9

BLEKINGE

Kristinehamns mek

1B

1885 fd KWJ 9

10

BLENDA

Avonside engine Co   1888 fd KWJ 3,

11

ERIC DAHLBERG

Avonside engine Co

C

1873

fd KWJ 11, skrotad 1936

12

EDVARD MEYER

Kristinehamns mek. 22

C

1877

fd. KWJ 12, SJ 4039 Kr, skrotad Vislanda 1954

13

LJUNGBY Kristinehamns mek   1877 fd KWJ 13, skrotad 1908

14

  N & H 846

1C1

1907

fd. KWJ 14, SJ 4030 S5t, skrotad Vislanda 1962

15

  N & H 847

1C1

1907

fd. KWJ 15, SJ 4031 S5t, skrotad Vislanda 1964

16

  N & H 1015

1C

1913

SJ 4028 S2t, skrotad Vislanda 1961

17

  N & H 1059

1C

1915

SJ 4029 S2t, skrotad Vislanda 1965

18

  Motala verkstad 662

1C1

1920

SJ 4032 S6t, skrotad Vislanda 1966

19

  Motala verkstad 663

1C1

1920

SJ 4033 S6t, skrotad Vislanda 1965

20

  Kalmar verkstad 6

1C1

1930

SJ 4034 S7t, skrotad Vislanda 1961

 


 


Smalspår, bl.a. bilder från KVBJ
Halmstad Bolmens Järnvägs hemsida
Svenska järnvägs klubben
 


Tillbaka till huvudsidan