SJ Skrotningsplats Vislanda

eller Filialverkstaden

 

 

Anläggningen som byggdes vid norra änden av den stora Hästhagens mosse och var från början en torvbrytningsindustri som startade sin verksamhet under första världskriget.

Skrotningsverksamheten kom i gång först efter andra världskriget, då det gällde att skaffa de anställda sysselsättning när torven inte behövdes mer. Något man däremot hade i överskott var en mängd rullande materiel. Det hade inte gått att producera så mycket nytt under krigsåren och nu när transportbehovet dessutom sjönk, var det inte annat att göra än att börja skrota undan av överskottet.

Under 1960-talet tillkom en rälsgående traverskran utrustad med elektromagnet,  lyftkapacitet sex ton. Denna underlättade hanteringen och innebar att man lätt kunde lasta lite större och tyngre delar.

 

 
   
   
   
   
   

 

 


Tillbaka till järnvägar